…ještě několik statistických údajů ze 14. sezóny CRC 2018

Autor: František Doležal <(at)>, Téma: Informace CRC, Vydáno dne: 17. 11. 2018

koťátko     Opět bylo naplánováno 8 soutěží o celkovém počtu 80 RZ! Nakonec se jich podařilo 76RZ! ....

    ...nejdelším závodem byl XI. RC Rally BOREKv Čisté (čas vítěze 43min 39,647 vt. – Tomáš Procházka). V tomto závodě byla odjeta i nejdelší RZ6 TOTAL II – 5min 58,163 vt.
  Naopak nejkratším závodem byla V. RC Rally KILIMANJARO ve Dvoře Králové n/L. (čas vítěze 17min 53,819 vt. – Marek STŘIHAVKA), ale tento závod byl bohužel ovlivněn počasím a závod musel být po RZ5 ukončen. Nejkratší RZ byla v závodě II. HOSTR RC Rally v Liberci HOSTR I. – 1min 00,990 vt.

   Celkový součet časů vítězů v jednotlivých závodech je 4 hod. 7 min. 14,176vt. . Což znamená průměrný čas na závod téměř 31 min . Naopak celkový součet časů nejpomalejších jezdců 9 hod. 24 min 28,094vt.

   Zde přikládáme přehled jezdců, kteří nějakou rz vyhráli:

Mára Střihavka – 37
Tomáš Procházka – 17
Filip Musal – 6
Frantin Doležal – 4
Martin Knespl – 1
Petr Musal – 1
Pan Radek ŠULC – 1
Libor KUPILÍK– 1
Celkem do soutěží odstartovalo 58 jezdců (37 bylo zaregistrovaných v CRC) a průměr na závod činil téměř 31…a kousíček.
   Nejvíce jich startovalo při posledním závodě VII. RC AUTUMN Rally v Kosmonosích 36.
 Nejméně při závodech II. HOSTR RC Rally v Liberci a V. RC Rally KILIMANJARO ve Dvoře Králové - 27 , což je určitě uspokojivý počet!

   Ještě jednou děkujeme všem jezdcům, jejich doprovodům za předvedené výkony v 14. sezóně CRC a těšíme se na Vás v následující sezóně 2019!

   Za CRC Frantin