Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Informace
CRC 2009
ISSN: number
Copyright Vláďa Krejčík, 2009 - 2013
Informace CRC

Pravidla 2010

Novoroční opojení pomalu opadá a nastává realita. Czech Rally Championship 2010 už se na Vás těšíme a proto nabízíme k přečtení pravidla pro nastávající ročník.

Šampionát pořádaný Vámi pro Vás, konající se na území středních a severních Čech za lidských i nelidských podmínek

Byla zprovozněna testovací verze nového webu: Prosím omluvte řadu chyb, které budeme postupně odstraňovat.
 

Systém závodů

 

Závod se řídí „Rozvrhem závodního dne“ který je v dostatečném předstihu zveřejněn jako odkaz pod logem v kalendáři ročníku. Pro představu uvádím orientační plán závodního dne.

 

činnost                        čas                               popis

trať přístupná od           individuální                    řídí se pořadatelem

prezentace                    7:30 – 8:30                   potvrzení účastní, platba startovného

shakedown                   8:00 – 8:30                   trénink na vytýčeném místě (zpravidla část tratě)

zahájení                        8:45                             slavností zahájení, odevzdání vozů do UP, foto …

start                              9:00                             start prvního vozu do 1. RZ

RZ                                                                   zpravidla 8 – 10 rychlostních zkoušek.

                                                                        soutěžící startuje do RZ vždy dle pokynů časoměřiče a to nejpozději do 30s od tohoto pokynu

konec                           cca 17:00 – 19:00        konec závodu, slavnostní vyhlášení předání cen

 

Rozvrh závodního dne obsahuje: logo závodu, jméno pořádajícího týmu či týmů, jméno ředitele závodu, místo konání závodu, cenu startovného, čas oficiálního startu, seznam přihlášených jezdců, počet RZ, okamžik pro přeskupení startovního pole, určuje prostor pro povolený servis mezi RZ a podmínky pro povolený trénink tzv. shakedown. Seznam přihlášených lze nalézt na stránkách www.rcrc.wz.cz v sekci informace/ seznam přihlášených do závodu. „Standardní “ startovné do závodů bylo stanoveno na 150Kč za registrované do šampionátu a 200Kč pro neregistrované.

 

 

Přihlášení do šampionátu

 

V rámci nového webu byla zprovozněna „automatická“ registrace. Vše funguje tak, že každý jezdec přihlašující se !!! Poprvé !!! v ročníku do šampionátu/závodu založí svůj „profil“ > v menu Personalizace, nebo na hlavní stránce a vyčká na aktivaci účtu. Nebo potřebné údaje (login; Jméno Příjmení; rok narození; e-mail; telefon; tým; podvozek; karoserie) zašle na e-mail CzechRallyChampionship@email.cz (PŘEDMĚT: REGISTRACE) účet je aktivní ihned po dokončení registrace. ! vícenásobnou registrací komplikujete práci pořadatelům! V případě registrace „za pět dvanáct“ použijte e-mail a připojte text s vaším požadavkem na registraci apod. ягода годжи купить

 

Přihlášení k účtu:

V levé části obrazovky zadejte „Uživatelské jméno“ a „heslo“. Nyní byste měli být přihlášeni. Po přechodu do Personalizace se v hlavní části obrazovky zobrazí vaše údaje, které je možno upravovat. V této části se nyní můžete registrovat na závody i do šampionátu. зеленый кофе

 

Přihlášení do šampionátu je možné do 31.01.2010 do 12:00 a to výše zmíněným způsobem.

 

Při registraci do šampionátu se platí registrační poplatek 200Kč za jezdce i za tým jako celek a to při platbě na účet do 5.2.2010. Číslo účtu: 0518729103 / 0800 (Česká Spořitelna). Jezdec tímto stvrzuje, že souhlasí s pravidly šampionátu.
Vybrané peníze spravuje Vladimír Krejčík. Tyto finance budou použity na vylepšení technického zázemí a na ocenění v závodech i za celkové umístění v týmech a jezdcích.

 

V případě platby registrace na prvním závodě bude cena registrace 300Kč za jezdce i tým.

 

Jezdci a týmy přihlášení do šampionátu bojují o celkové vítězství v hodnocení jednotlivců a týmů.

 

Registrace do závodů

Přihlášení do závodu se provádí pomocí zaškrtnutí příslušného pole v profilu jezdce po přihlášení na webu www.rcrc.wz.cz. Po zpracování dat je závodník přiřazen do tabulky „Přehled přihlášených do závodu“ (v případě správné funkce téměř okamžitě). Přihlášení na jednotlivé závodu je možné jen do data zveřejněného v kalendáři. Termín může být prodloužen na požádání pořadatele. Doporučuji přihlašovat se na konkrétní závod maximálně měsíc dopředu!

 

Do každého podniku se může přihlásit závodník, který není přihlášený do šampionátu závodník, platí startovné + poplatek 50Kč za závod. Pořadatel má právo takového jezdce odmítnout v případě přeplnění startovního pole. Všichni jezdci, kteří se přihlašují do jednotlivých závodů vyplňují registrační údaje co možná nejúplněji ! Do registračního formuláře se vyplňují frekvence, nikoliv kanály! Postup při vyplňování je následující : vyplní se jméno, příjmení, karosérie, podvozek, následně se vybere pásmo a poté se vyplní první popřípadě druhá frekvence. Přihlášky se posílají do uzávěrky, která je včas zveřejněna v propozicích. Po uzávěrce už nebude možnost se přihlásit!

 

Přihlášení do závodů

Přihlášení do závodu se provádí na místě, v den závodu. Přihlášení se provádí u pořadatele. Součástí přihlášení je potvrzení všech údajů o jezdci, zaplacení startovného určeného pořadatelem (zpravidla 150Kč pro rok 2010) a v případě jezdce neregistrovaného do šampionátu startovného plus příspěvek 50Kč.

 

Technická pravidla

Původní podvozek musí splňovat stavební pravidla světové federace pro Touring Car.

 

Podvozek

Povolené všechny podvozky v měřítku 1:10 s elektrickým pohonem o maximální šíři 200mm včetně karoserie. Soutěžící nesmí během závodu měnit podvozek („šasí“) a karoserii. Každý jezdec soutěží s vlastním modelem. Při porušení tohoto ustanovení je soutěžící vyloučen ze závodu (diskvalifikován, závod může dokončit).

Baterie
NiCd, NiMh 5/ 6 článků (1,2V) „standardní velikosti“; nebo LiPo baterie 7,4V plastový obal (z důvodu bezpečnosti)

Motor

Povoleny všechny uhlíkové i bezuhlíkové elektromotory velikosti 540.  

Pneumatiky

Všechny komerčně dostupné pneumatiky do rozměrů: šířka 28mm; průměr 74mm; libovolné prořezání; povolení či zákaz používání kovových hřebů je na pořadateli.

Mazání

Mazání je na všech tratích zakázáno!

Karoserie

Povoleny jen modely karoserií, které někdy rally jely v jakémkoliv barevném provedení (nepřípustné jsou okruhové verze těchto karoserií a kategorie GT); při nesplnění podmínek nebude závodník přihlášen ani mu nebude umožněno se závodu zúčastnit. V případě sporných modelů je nutné doložit fotografii jak reálné vozidlo tak i model!

Karoserie – týmy

Týmy registrované do šampionátu (jedoucí na celkové umístění) musí mít shodné karoserie a to jak barevně tak typově.

 

 

Další pravidla:

 

Registrační čísla – startovní pořadí

Do závodu se startuje dle registračních čísel, které přidělí pořadatel. Tyto registrační čísla jsou jezdci přidělena s přihlédnutím k vyjeté pozici v předchozí sezóně na základě přihlášení se do CZRC 2010 do 31.1.2010. Jezdci, kteří se do tohoto data nepřihlásili, nemají nárok na číslo dle vyjeté pozice CRC 2009. Jezdcům, kteří se neúčastnili minulé sezóny budou přidělena nová čísla za koncem startovního pole. Tato čísla jsou neměnná po celou sezónu a identifikují jezdce. Na karoserii nesmějí být čísla, která se netýkají CZRC. Startovní čísla velikosti 4,5 x 4cm (š x v) dostanou přihlášení jezdci na prvním závodě od promotéra CZRC. Na prvním závodě také závodník obdrží reklamu šampionátu pod přední skla dveří 6,5 x 1,5 (š x v).

 

Jezdci startují do jednotlivých závodů dle aktuálního pořadí v šampionátu (do prvního závodu dle registračních čísel).

 

Kategorie

Jezdci

Všichni zúčastnění.

 

Junioři 15- (Junior)

Pořadatel věří v jednání Fair Play, ale i přesto může pořadatel závodu či šampionátu vyžadovat doklad o tom, že splňuje hranici 15 let. Tomu rozuměj max. dovršení patnácti let v průběhu ročníku 2010 tj. rok narození 1995 (další roky aktuální rok mínus 15). Kategorie bude označena ve startovním poli (J).

 

Junioři 10- (Super Junior)

Do této kategorie patří všichni mladí jezdci mladší deseti let tj. rok narození 2000. Tato kategorie bude vyhlášena při účasti pěti jezdců na startu závodu. Pořadatel věří v jednání FairPlay, ale i přesto může pořadatel závodu či šampionátu vyžadovat doklad o tom, že splňuje požadovanou hranici 10 let. Kategorie bude označena ve startovním poli (SJ).

 

Senior Star 40+ (Senior)

Do této kategorie patří všichni zkušení jezdci starší čtyřiceti let tj. rok narození 1971. Tato kategorie bude vyhlášena při účasti pěti jezdců na startu závodu. Pořadatel věří v jednání FairPlay, ale i přesto může pořadatel závodu či šampionátu vyžadovat doklad o této skutečnosti. Kategorie bude označena ve startovním poli (S).

 

 

Hodnocení - závod

1.      Bodové ohodnocení za vyjeté pozice je pro jezdce a týmy shodné.

 

1. místo

 

20 bodů

2. místo

 

17 bodů

3. místo

 

15 bodů

4. místo

 

13 bodů

5. místo

 

11 bodů

6. místo

 

10 bodů

7. místo

 

9 bodů

8. místo

 

8 bodů

9. místo

 

7 bodů

10. místo

 

6 bodů

11. místo

 

5 bodů

12. místo

 

4 body

13. místo

 

3 body

14. místo

 

2 body

15. místo

 

1 bod

 

2.      Bodování jednotlivců: body se přiřadí (registrovaným i neregistrovaným) dle vyjetých pozic při dojetí závodu.

3.      Bodování týmů: každý tým přihlášený do bodování týmů při ranní prezentaci nahlásí dva členy týmu, kteří bodují v tomto závodě o pořadí v týmech. Jezdcům se body přiřazují v pořadí vzniklém pouze z jezdců registrovaných do soutěže týmů.

4.      Nahlášení bodujících jezdců u více jak dvoučlenných týmů je na TÝMU. V případě, že tým jezdce nenahlásí v této soutěži nebodují do týmů! – toto pravidlo se bude dodržovat !!!

5.      Soutěžící mohou podat protest proti výsledkům, nebo proti porušení pravidel do 15 minut po zveřejnění výsledků poslední RZ a to písemně k rukám ředitele závodu. Ředitel závodu má právo provést diskvalifikaci (vyloučení) i dodatečně, pokud zjistí, že byla porušena pravidla soutěže a tato skutečnost mu nebyla známa před vyhlášením výsledků odjetého podniku (důvodem může být např.: výměnu podvozku, karoserie, nedovolený trénink, apod.).

 

Hodnocení - šampionát

1.      Pro hodnocení jednotlivců za celý šampionát se započítává bodový zisk získaný v jednotlivých soutěží, včetně soutěží, ve kterých jezdec nebodoval, ať z důvodů nepřítomnosti, nedokončení, nebo dokončení na nebodovaném místě. Škrtání výsledků je závislé na počtu podniků v kalendáři. > 1 – 7 závodů : bez škrtání ; 8 – 10 závodů : škrtání nejhoršího výsledku ; 11 – 20 závodů : škrtání dvou nejhorších výsledků.

2.      Pro hodnocení týmů za celý šampionát se započítává bodový zisk získaný v jednotlivých soutěžích, včetně soutěží, ve kterých tým nebodoval, ať z důvodů nepřítomnosti, nedokončení, nebo dokončení na nebodovaném místě. Žádné výsledky se neškrtají !

V případě shodného počtu bodů rozhoduje vyšší počet prvních míst, v případě shody pak rozhodují místa druhá, atd.. Při rovnosti bodů i všech výsledků je uznán vítězem celého ročníku ten, který dosáhl lepšího výsledku na prvním společném závodě daného ročníku. V případě že se škrtá nějaký závod se tento závod při rozhodování neuvažuje.

 

Vysvětlení:

2.         Jezdec 1:       20       17       17       20       15       20       13       20                  

1.         Jezdec 2:       3          20       20       17       20       17       20       15

 

 

 

Penalizace:

1.      Dotyk s časomírou a to i po jejím projetí +10s (za každý kontakt).

2.      Předčasný START je penalizován +10s. Na tento prohřešek může upozornit kdokoliv.

3.      Za každé projetí časomíry po skončení vlastní jízdy. +10s.

4.      Auto uvízlé na trati je možné „nasadit“ a v RZ se pokračuje (bez penalizace). V oblasti označené jako „NO GO AREA“ je jezdec penalizován 2x čas nejlepšího.

5.      V případě závady vozu v RZ, vybití baterie, neodstartování do RZ nebo odstoupení z RZ bude závodník penalizován jednorázovou penalizací a to: dvojnásobkem času prvního jezdce v dané RZ.

6.      Pokud závodník odstartuje do poslední RZ a tuto RZ nedokončí dostává volný průjezd jako v ostatních RZ. Závodník který neodstartuje do poslední RZ závod nedokončuje (ve výsledcích závodu " nedokončil " / v celkovém hodnocení " 0 ".

7.      Zkrácení tratě. Při opuštění trati se závodník vrátí na místo opuštění tratí. Nasazení auta vpřed ve směru jízdy je nepřípustné a je penalizováno 10s. Evidentním nedodržení (zkrácení) trati je taktéž penalizováno 10s. Konečné rozhodnutí je na řediteli závodu.

8.      Trénink mimo stanovený SHAKEDOWN ( časově i prostorově ), může povolit pouze ředitel závodu. V případě nedodržení tohoto ustanovení je možné jezdce vyloučit ze závodu (diskvalifikován, závod může dokončit). Tréninkem se rozumí – pohyb modelu vlastní silou, řízeno RC soupravou. 

 

Ukončení závodu i předčasné

1.      Závodní den končí vyhlášením výsledků odjetého podniku, výsledky jsou neměnné, vyjma práva ředitele uvedeného v bodě 5 v hodnocení.

2.      Předčasném ukončení závodního dne z důvodů nepřízně počasí nebo pro řešení nahodilé situace neupravené pravidly rozhoduje ředitel závodu. Podklad pro rozhodnutí si volí sám ředitel. Může rozhodnout na základě vlastního uvážení, nebo na základě hlasování jezdců, týmů atd.

3.      K uznání závodu a připsání bodů za tento závod je nutné odjet alespoň 50% z nahlášeného počtu RZ.

 

Servis mezi RZ

Servis mezi jednotlivými RZ je povolen. Je však časově omezen vlastním startem do následující RZ a zároveň může být omezen Rozvrhem závodního dne.

 

 

Tato pravidla vstupují v platnost 1.1.2010
(Administrátor a pořádající týmy si vyhrazují právo tato pravidla změnit do začátku jejich platnosti ! )

 

V případě nejasností pište na e-mail Vlada.Krejcik@seznam.cz nebo volejte na tel.: 728 925 858.

 

Další pravidla spojená se zavedením nového typu časomíry

 

1.            Základní změnou je startování vozů do RZ po časovém intervalu jedné minuty v pořadí vycházejícím z celkového pořadí šampionátu. Startovní pořadí je uvedeno v startovní listině konkrétního závodu. Startuje se dle startovacích hodin umístěných v blízkosti startovní brány.

 

2.            Závodník je povinen hlídat si svůj startovní čas. Na přípravu má  1 min. a k odstartování  30s, poté musí opustit prostor startu a umožnit tím odstartování následného vozu.

 

3.            Předčasný START je penalizován 10s (v případě předčasného startu o méně jak 5s, jinak VP). A na tento prohřešek může upozornit kdokoliv.

 

4.            Dojížděné a následně dojeté vozidlo musí umožnit okamžité předjetí rychlejšímu vozu. Toto předjetí jsou jezdci povinni nahlásit časoměřičům!

 

5.            V případě problémů s časomírou, zejména při špatném měření, nebo neshodě v časech.
- v případě problémů u čtyřech a méně jezdců: Jezdci opakují jízdu a první odstartuje nejpozději do 15 minut po odstranění problému, nebo dojetí posledního jezdce dané RZ.
- v případě většího problému: Jezdci hlasují o opakování celé RZ, popřípadě jejím stornování. V případě opakování RZ se nemažou penalizace ani VP. V případě stornování RZ se penalizace promíjejí a pokračuje se další jinou RZ.

 

Informace pro pořadatele:

 

Povinnosti pořadatelů:

1.            V dostatečném předstihu dodat propozice o daném závodu se všemi náležitostmi. ( logo, časy atd.) Konec registrace do závodu ukončena 5 dní před startem.

2.            Vybírat předepsané a dohodnuté poplatky za neregistrované jezdce. Tyto vybrané peníze odevzdat v den závodu pokladníkovi. (popřípadě v co nejkratší době).

3.            Připravit trať v dostatečné délce, sjízdnosti a kvalitě. Doporučená šířka trati je 70cm. Doporučená délka jednotlivých RZ je 2 – 4 minuty.