Seznam RZ
Název rz CLK SJ J S V O LTX Stav Čas startu rz Nejlepší čas Jezdec
ŽELEZÁŘSTVÍ I. CLK SJ J S V O LTX Dokončená 05.05 09:55 00:02:15.484 Knespl Martin
ŽELEZÁŘSTVÍ II. CLK SJ J S V O LTX Dokončená 05.05 10:30 00:02:14.853 Doležal Frantin
DOMÁCÍ POTŘEBY I. CLK SJ J S V O LTX Dokončená 05.05 11:00 00:03:19.433 Musal Filda
DOMÁCÍ POTŘEBY II. CLK SJ J S V O LTX Dokončená 05.05 11:25 00:03:11.495 Knespl Martin
BARVY A LAKY I. CLK SJ J S V O LTX Dokončená 05.05 11:55 00:03:11.714 Knespl Martin
BARVY A LAKY II. CLK SJ J S V O LTX Dokončená 05.05 12:20 00:03:11.816 Musal Petrs
DROGERIE I. CLK SJ J S V O LTX Dokončená 05.05 13:00 00:02:10.016 Musal Petrs
DROGERIE II. CLK SJ J S V O LTX Dokončená 05.05 13:20 00:02:10.293 Musal Filda
OC KVARTET I. CLK SJ J S V O LTX Dokončená 05.05 13:50 00:03:08.080 Musal Filda
OC KVARTET II. CLK SJ J S V O LTX Dokončená 05.05 14:10 00:03:13.006 Knespl Martin
PETRSOVA POWER STAGE CLK SJ J S V O LTX Dokončená 05.05 14:40 00:02:19.496 Musal Filda